Bảo tàng Quốc gia Archive

Một lần khám phá cung điện mùa hè Vimanmek của Thái Lan

Du khách cùng nhau khám phá cung điện Vimanmek thời vua chúa, nay được đưa vào làm Bảo Tàng ở Thái Lan, Là một trong những Điểm đến du lịch nổi tiếng. Đây là một trong những

Những địa danh du lịch ở Bangkok Thái Lan

Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một trong những thành phố lớn nhất của Châu Á, là một thành phố Quốc tế của Châu Á. Chính vì lẽ đó mà du lịch đến Bangkok cũng phát