Du khách cùng nhau khám phá cung điện Vimanmek thời vua chúa, nay được đưa vào làm Bảo Tàng ở Thái Lan, Là một trong những Điểm đến du lịch nổi tiếng. Đây là một trong những