Som Tam Hoy Dong: Là một đặc sản của đất nước chùa vàng mà không phải du khách nào cũng đủ can đảm để thử, vì món ăn này được làm từ Salad kết hợp với Sò