Đảo Ko Phi Phi: Đây chính Là một quần đảo đẹp có vị trí địa lý thuộc tỉnh Krabi, ở phía nam đất nước Thái Lan. và đảo Ko Phi Phi là một đảo nhỏ của quần đảo