Đảo Ko Phangan: Là một hòn đảo thuộc vịnh Thái Lan, vị trí địa lý giữa đảo Ko Samui và đảo Ko Tao. Đây chính là một hòn đảo nổi tiếng với du lịch bụi ở Thái