Với một chiếc rèm bình thường dùng trong gia đình khi chọn lựa nhằm đảm bảo thẩm mĩ màu sắc và thiết kế rèm là hai yếu tố được quan tâm nhất. Khi chọn rèm cho hội