Thủ đô Bangkok của Thái Lan là một trong những thành phố lớn nhất của Châu Á, là một thành phố Quốc tế của Châu Á. Chính vì lẽ đó mà du lịch đến Bangkok cũng phát