Mặc dù là một thành phố cổ và có tuổi thọ khá là cao nhưng không phải thế mà Shangrila là một thành phố cổ hủ. Nếu như ban ngày, thành phố vô cùng tĩnh lặng, trang