Đền phật nằm Wat Pho: Có khuôn viên tiếp giáp với khuôn viên đại diện, ngôi đền có diện tích rất rộng lớn. Bên trong ngôi chùa có một bức tượng nổi tiếng, tượng phật nằm khổng lồ.