Nguồn gốc bắt nguồn của thánh đường này chính là của một người dân Việt, năm xưa người dân này đã không quản mạo hiểm để vượt biển đến với đất nước Thái Lan. Vì điều đó