Chùa Wat Ku Tao: Ngôi chùa có một tên gọi khác là Wat Veru Vanram, chùa nằm ở gần sân vận động Chiang Mai Stadium của Thành Phố Chiang Mai. Cái tên thường gọi của ngôi chùa